طرح شماره ۱۲ لوگوی فدراسیون فوتبال

کد طرح: ۹۸۰۲۲۹۰۴   توضیحات : حاشیه و قالب برگرفته از لوگوی اصلی (قبلی) فدراسیون فوتبال قسمت ابتدایی و ستون طرح برگرفته از سه رنگ پرچم + نماد جمهوری اسلامی ایران ( لا الل ….[…]

طرح شماره ۸ لوگوی فدراسیون فوتبال

کد طرح: ۹۸۰۲۲۸۰۸   توضیح در مورد لوگو طراحی شده: ۱- در این طرح با استفاده و بهره گیری از نقشه جمهوری اسلامی ایران خطوط و مرز های ایران از دریا کاسپین تا خلیج همیشه[…]

طرح شماره ۶ لوگوی فدراسیون فوتبال

کد طرح: ۹۸۰۲۲۸۰۶   توضیح در مورد لوگو طراحی شده: ۱- عبارت «فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران» با خط کوفی بنایی (نشان هنر غنی ایرانی اسلامی) و رنگ های پرچم ایران ۲- مختصر شده نام[…]