لباس سوم پیکان در فصل ۹۹-۱۳۹۸

توسط

تیم کیتز – تیم فوتبال پیکان تهران در دیدار هفته گذشته مقابل پارس جنوبی از لباس سوم خود در فصل ۹۹-۹۸ رونمایی کرد.

پیکان تا هفته ششم از اولین لباس اول خود استفاده می کرد و از دیدار هفته هفتم مقابل پرسپولیس در حالی که الزامی به استفاده از لباس دوم نداشت از لباس سفید رنگ با طرحی متفاوت از لباس اول بهره برد.

پیکانی ها هفته بعد از آن در دیدار خانگی مقابل پیکان هم از لباس سفید دیدار با پرسپولیس استفاده کردند و اینجا مشخص شد که مفهومی با عنوان لباس اول و دوم در این باشگاه تعریف نشده و لباس اصلی تحت شرایط و به نوعی عشقی تغییر می کند.

استفاده متناوب از دو لباس در هفته های بعد هم ادامه داشت اما آنطور که مشخص بود لباس سفید از هفته هفتم به بعد به عنوان لباس اول پیکان شناخته می شد. اما دیدار هفته چهاردهم مقابل استقلال جهت باد تغییر کرد و پیکان در حالی که میزبان بود لباس فیروزه ای با طرح مشابه لباس سفید پیشین بر تن کرد.

دیدار هفته پانزدهم مقابل سپاهان با اولین لباس آبی و هفته شانزدهم مقابل شهر خودرو با دومین لباس آبی پیکان در فصل جاری سپری شد.

این پایان کار نبود و پیکان در دیدار معوقه از هفته یازدهم که هفته گذشته مقابل پارس برگزار شد لباسی با طرح مشابه اولین لباس اول و در رنگ قرینه آن یعنی زمینه سرمه ای با نوارهای آبی آسمانی بر تن کرد تا خودروسازان تهرانی در کنار دو لباس اول و یک لباس دوم از یک لباس سوم هم در فصل ۹۹-۹۸ رونمایی کرده باشند.

 

شاید شما دوست داشته باشید

درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.