لباس های واسکو دوگاما برای فصل ۲۱-۲۰۲۰

توسط

تیم کیتز – لباس های اول و دوم جدید تیم فوتبال واسکو دو گاما برزیل برای فصل ۲۱-۲۰۲۰ توسط کاپا رونمایی شد.

پیراهن اول جدید در زمینه به رنگ مشکی همراه با یک نوار پهن مورب به رنگ سفید در قسمت جلوی پیراهن ارائه شده است. یک نوار با پهنای مشابه نوار جلو در قسمت به صورت محو در پشت پیراهن به چشم می خورد و خطوط سفید در قالب نوار پهلو، حاشیه یقه و حاشیه نوار لبه آستین نمود پیدا کرده است.

پیراهن دوم نیز با طرح مشابه پیراهن اول در ترکیب رنگ قرینه ارائه شده است.

لباس های دروازه بانی و پیش مسابقه

شاید شما دوست داشته باشید

درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.