لباس الشباب ۲۰۲۲-۲۰۲۱

توسط

تیم کیتز – لباس اول و دوم الشباب عربستان برای فصل ۲۰۲۲-۲۰۲۱ با ترکیب سفید همراه با گرافیک طوسی برای لباس اول و ترکیب مشکی و گرافیک محو برای لباس دوم توسط برند آفساید ارائه شده است.


شاید شما دوست داشته باشید

درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.