لباس چین برای سال ۲۰۲۳-۲۰۲۲ (تصاویر رسمی)

توسط

تیم کیتز – لباس اول و دوم تیم ملی چین برای سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به زودی توسط نایک رونمایی خواهد شد.

پیراهن اول جدید با ترکیبی ساده در زمینه یکدست به رنگ قرمز ارائه شده است. جزئیات کشباف نیز به رنگ قرمز در قالب یقه، نوار لبه آستین و لبه های کناری نمود پیدا کرده و لوگوی فدراسیون، نایک و خط باریک روی نوار لبه آستین نیز تک رنگ زرد هستند.

پیراهن دوم جدید نیز در زمینه به رنگ سبز کمرنگ همراه با پترنی متشکل از نقطه هایی با چیدمان مدور با محوریت پایین پیراهن ارائه شده است. نوار لبه آستین و بخش پشتی یقه به رنگی نزدیک به زمینه کار شده و لوگوی فدراسیون و نایک نیز تک رنگ قرمز است.

شاید شما دوست داشته باشید

درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.