خوشا شیراز و “خطِ” بی مثالش!

توسط

تیم کیتز – یکی از نکاتی که در تصاویر بازی فجر سپاسی و پدیده جلب توجه می کند نوع خط کشی زمین چمن ورزشگاه حافظیه است.

در دیاری که دو هزار و چند صد سال قبل ظریف ترین خطوط و نقوش بر سنگ های عظیم حکاکی شده و در ورزشگاهی که نامش را از یکی از شخصیت های فرهنگی برجسته جهان گرفته، نسل حاضر با [امکان] دسترسی به تکنولوژی روز قادر به کشیدن یک خط صاف روی زمین چمن نیست.

البته شاید یکی از دلایل تغییر حجم خطوط، وضعیت چمن ورزشگاه حافظیه باشد که مشخصا از شرایط مطلوبی برخوردار نیست و نه خوش رنگ به نظر می رسد، نه هموار. مواردی پیش می آید که چمن در تصاویر ظاهر خوبی دارد اما در باطن ناهموار است که فقط از نزدیک حس می شود، حال در مورد این زمین اوضاع حتی در تصاویر راه دور هم مناسب نیست.

خط کشی روی بهترین چمن ها هم به دلیل بافت آن ممکن است با انحرافات جزئی همراه باشد، اما در مورد ورزشگاه حافظیه که تصاویر آن موجود است خط در چند موقعیت علاوه بر تغییر حجم تغییر جهت نسبتا چشم گیری هم داشته که نیازمند دقت بیشتر در مرحله اجرای خطوط است.

 

شاید شما دوست داشته باشید

درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.