لباس تونس برای جام جهانی ۲۰۲۲

توسط

تیم کیتز – لباس سوم تیم ملی تونس برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر توسط کاپا رونمایی شد.

پیراهن سوم جدید در زمینه به رنگ سبز تیره همراه با تصویر محو مشابه آنچه در لباس اول و دوم نیز به کار رفته بود متشکل از نمادهای امپراتوری باستانی کارتاژ ارائه شده است. نوار طلایی در لبه آستین و لبه پایین پیراهن به همراه لوگوی تک رنگ طلایی فدراسیون فوتبال تونس و کاپا دیگر جزئیات پیراهن جدید را تشکیل می دهد.

شورت و جوراب سبز تیره با لوگوها و جزئیات طلایی ترکیب لباس سوم تونس در جام جهانی ۲۰۲۲ و سال ۲۰۲۳ را کامل می کند.


(۷ مهر ۱۴۰۱) لباس اول و دوم تیم ملی تونس برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر توسط کاپا رونمای شد.

لباس اول جدید با حفظ قالب دوخت ثابت لباس ها کاپا در زمینه به رنگ قرمز همراه با طرحی برگرفته از نمادهای امپراتوری باستانی کارتاژ و زره شخصیت تاریخی آن هانیبال به صورت محو در قسمت جلوی پیراهن ارائه شده است.

نوار لبه آستین و حاشیه پایین پیراهن از جزئیات سفید لباس به شمار می رود و پرچم تونس نیز در پشت یقه به چشم می خورد. شورت و جوراب قرمز ترکیب لباس اول تونس در جام جهانی قطر را کامل می کند.

لباس دوم جدید تونس نیز با طرح مشابه لباس اول در زمینه سفید همراه با طرح محو در قسمت جلوی پیراهن و نوار قرمز رنگ در لبه آستین و پایین پیراهن ارائه شده است.

شاید شما دوست داشته باشید

درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.